Category: TU Delft - page 2

TU Delft Library: Valorisatie van kennis

(Nederlands) De landelijke functie van de TU Delft Library levert de universiteit niet een financieel voordeel. Er is dan ook geen sprake van een duidelijk te oormerken of af te scheiden activiteit met het label “landelijke functie”. Wel heeft de Library zich altijd verantwoordelijk gevoeld voor het taakgebied in de technische wetenschappen. In alles wat de Library voor de universiteit zelf doet, wordt gekeken hoe dat ook buiten de universiteit kan worden gebracht. De TU Delft Library zoekt actief naar mogelijkheden om bij te dragen aan de valorisatie van kennis