door Alastair Dunning, a.c.dunning@tudelft.nl

In het kielzog van de Open Access-beweging voor wetenschappelijke artikelen zien we de beweging die pleit voor toegankelijkheid van de wetenschappelijke gegevens zelf, dus de gegevens die de basis vormen voor het wetenschappelijk debat.

Neem bijvoorbeeld een van de projecten die momenteel door de faculteit Bouwkunde worden uitgevoerd. In het project ‘Rhythm of data_stewardshipthe Campus’, geleid door universitair docent Stefan van der Spek, wordt een enorme dataset gemaakt van het gebruik van wifi door medewerkers en studenten op de hele campus van de TU Delft.

Uit een dergelijke rijke dataset kunnen onderzoekers, studenten, maar ook andere geïnteresseerden, informatie halen over hoe docenten, studenten, promovendi en ondersteunend personeel de wifi van de universiteit gebruiken.

Er kunnen allerhande vragen worden gesteld over bijvoorbeeld de interactie tussen personen in verschillende soorten groepen en over verandering van houding en gedrag op bepaalde plaatsen en bepaalde tijdstippen.

Vanuit het Research Data Services-team van de Library is er grote belangstelling voor wat er gebeurt met de verzamelde gegevens. Een dergelijke catalogus van digitaal gedrag is niet alleen interessant voor de collega’s en studenten van Stefan, maar ook voor vele anderen over de hele wereld die de gegevens willen hergebruiken.

Maar voordat dergelijke onderzoeksgegevens kunnen worden hergebruikt, moeten er een aantal vragen worden beantwoord. Hoe worden ze gedocumenteerd? Hoe worden ze geanonimiseerd? Hoe worden ze gearchiveerd? Hoe worden ze geciteerd? Dit zijn vragen die betrekking hebben op Data Stewardship.

Bij de TU Delft Library is het Research Data Services-team onlangs begonnen met het Data Stewardship-project. De bedoeling is om een weloverwogen werkpraktijk en beleid te initiëren met betrekking tot beheer van onderzoeksgegevens voor alle faculteiten van de TU Delft, zodat men bij elk project kan garanderen dat gegevens goed worden beheerd.

Vier hoofdwaarden liggen hieraan ten grondslag:

  1. Veilige opslag en bescherming van intellectueel kapitaal van wetenschappers
  2. Best practices om ervoor te zorgen dat wetenschappelijke beweringen op lange termijn repliceerbaar zijn
  3. Betere zichtbaarheid van het werk van wetenschappers en betere citatiecijfers
  4. Betere praktijken om tegemoet te komen aan de eisen van financiers, uitgevers en andere partijen met betrekking tot onderzoeksgegevens

De implementatie van deze waarden vormde de basis voor een conceptbeleidskader (https://drive.google.com/open?id=0BxR5kUQ2pArDX1gtQXJNaFRQdTQ). Dit wordt in de zomer op faculteitsniveau besproken. Op basis van de input wordt het beleid en de praktijk aangepast voor de hele universiteit, bijvoorbeeld wat betreft de behoefte aan training in gegevensbeheer voor promovendi. We zullen in deze blog over de voortgang van het project blijven berichten.