Tekst van Zoe Robaey and Shannon Spruit

De Impact! is een collectie van 11 visuele werken die de ethische aspecten en zorgen rondom technologie in de samenleving verbeelden. De werken zijn creaties van TU Delft studenten die deel hebben genomen aan de Impact! wedstrijd die heeft plaatsgevonden van maart tot juni 2015. Tijdens deze wedstrijd zijn studenten in een serie workshops in contact gebracht met lokale kunstenaars en filosofen om de ethische aspecten van hun (toekomstig)werkveld te bespreken. Zij hebben vervolgens een object gemaakt dat hun eigen ethische zorgen weergeeft, en het publiek tot nadenken aan moet zetten. Deze objecten zijn nu tentoongesteld in de bibliotheek. Thema’s die in deze werken besproken worden zijn onder meer privacy, duurzaamheid, maar ook fundamentele vragen over het technologisch ingrijpen in leven. Het startpunt van dit onderwijsexperiment was om nieuwe methoden voor ethiekonderwijs te verkennen en ontwikkelen, gegeven dat ethiek nu een verplicht onderdeel is van veel TU Delft curricula.

afbeelding van shannon and zoe
Van links naar rechts: Zoe Robaey and Shannon Spruit

Een van de doelen van Impact! is het betrekken van een breder publiek bij ethische discussies rondom technologie. De tentoonstelling in de bibliotheek helpt ons dit te bereiken, omdat het plaats heeft in een ruimte waarin veel studenten en medewerkers zich begeven en kunnen interacteren met de werken. Samen met Marion Vredeling van de TU Library en Harry Hoek van de Openbare Bibliotheek Rotterdam, hebben we deze tentoonstelling opgezet op een manier die uitnodigend is voor mensen om langs (of door) te lopen en te verkennen. We waren blij om te zien dat zelfs tijdens het opzetten van de tentoonstelling studenten nieuwsgierig langsliepen op hun weg naar de koffiebar en ons vragen stelden over wat we deden. Velen van hen hadden nooit van het project gehoord, of zelfs maar van het bestaan van de filosofie sectie van de TU Delft en haar werk. Tevens is het voor ons belangrijk om hen te kunnen laten zien dat deze werken van hun medestudenten zijn, en dat ethiek leeft onder TU studenten. Naast informatie over het werk, kan er op het informatiebordje daarom ook een beschrijving van de studierichting van de maker gevonden worden.

Deze nieuwe editie van de Impact! tentoonstelling – een eerdere vond plaats in het Prinsenkwartier in Delft –  is in samenwerking met de TU Library en de Openbare Bibliotheek Rotterdam tot stand gekomen. We hebben in voorbereidende gesprekken de positie van de objecten, sokkels en de hangende werken bepaald en deze opstelling in de bibliotheek geperfectioneerd. Vervolgens hebben we verscheidene video’s geselecteerd die op de beeldschermen naast de koffiecorner te zien zijn. Er is beeldmateriaal van een dansvoorstelling waarin dansers interacteren met animaties en wind turbines, ook kun je ontdekken hoe een kunstenaar DNA gebruikt om portretten te maken. En ten slotte hebben we, tezamen met Marion Vredeling, een aantal boeken geselecteerd van de universiteitscollectie die ethische en filosofische thema’s bespreken. We moesten zelfs deze boeken labelen om te voorkomen dat studenten ze direct meenamen! Het uitstallen van deze boeken verbreedt hopelijk het blikveld van de studenten en het nodigt hen uit om over ethiek en filosofie te lezen en na te denken. Zo komen de studenten in aanraking met het werk van onze afdeling op het gebied van ‘engineering ethics’, veel van de boeken zijn geschreven of ge-edit door professoren van onze afdeling, die voorlopers zijn in dit veld.

We hopen dat de bezoekers deze tentoonstelling zullen waarderen, en het hen stimuleert te reflecteren op, en discussiëren over, de rol van ingenieurs in de samenleving!

De Impact! tentoonstelling -Ethical reflection through art, experience and interaction- is van 14 oktober tot en met 16 december 2015 te zien in TU Delft Library.

Foto’s van de tentoonstelling.