Dat vroegen we onszelf nou ook af. We hebben weliswaar nieuwe automatische tellers bij de ingang, maar we willen meer weten.

Daarom gaan we het de komende dagen anders doen; we zullen tussen 2 en 7 april lijflijk aanwezig zijn om de aanwezigen te tellen. We hopen hiermee een realistischer beeld te krijgen over de drukte in onze XXL-periode.

Beoordeling faciliteiten

Tegelijkertijd willen we van de gelegenheid gebruik maken om nog beter inzichtelijk te krijgen wat jullie van onze faciliteiten vinden. Daarom zullen we niet alleen tellingen uitvoeren, maar ook steekproefsgewijs, op verschillende punten in de Library, jullie benaderen en vragen wat je van de Library en onze faciliteiten vindt.

Met deze uitkomsten willen we vervolgens bepalen waar we onze dienstverlening nog beter kunnen maken. Als kleine tegenprestatie zullen we heerlijke paaseitjes uitdelen 🙂