Door Just de Leeuwe

TU Delft Repository bestaat 10 jaar. Van het publiceren van enkele digitale dissertaties is het uitgegroeid tot dé plek van de TU Delft waar de output van de universiteit getoond wordt voor de wereld: dissertaties, scripties, boeken, redevoeringen, video-lectures, beeldmateriaal, educatief materiaal. In die tien jaar is veel veranderd. Open Access werd van een verheven ideaal een business model voor uitgevers en de inhoud van Open Access werd verbreed tot Open Science waarbij leermiddelen, open data en software onderdeel werden van een groter geheel.

Deze laatste paar weken van 2014 blikken we in 5 delen terug op deze ontwikkelingen.

In deel 5: Berlin Declaration

Een palet aan Open Access activiteiten

Alle open access activiteiten van TU Delft zijn onderdeel van een proces dat werd ingezet met het onderschrijven van de zogeheten  Berlin Declaration in 2005 [1]. De Library werd door het College van Bestuur destijds aangewezen als onderdeel binnen de universiteit die de uitvoering  rondom Open Access vorm moest geven. Naast de genoemde werd in 2007 een Auteursrechtenwebsite opgezet met een sterke Open Access component.

In  2008 werd vervolgens het Open Access fonds van de TU Delft opgericht die auteurs (tijdelijk) ondersteunt bij de kosten die gemoeid zijn bij het publiceren in een open access journal.  In de periode tot oktober 2014 zijn op deze wijze ruim 170 artikelen gesponsord.

1e uitreiking van een Oxfam geit aan Jacques Pronk in 2010 en 125 maal Open Access  fonds, 2013 Foto: J. de Leeuwe

Het is de verwachting dat de Library de uitbouw van de APC’s, die de komende jaren sterk zal gaan groeien, gaat managen. Met verschillende uitgevers zijn en worden daartoe afspraken gemaakt. Hierdoor zal het percentage Open Access publicaties stijgen en repositories een onmisbare rol blijven spelen in de disseminatie van vrij toegankelijk materiaal.

Objecten in de Delftse repositories in duizendtallen (2005-2014)