Door Just de Leeuwe

TU Delft Repository bestaat 10 jaar. Van het publiceren van enkele digitale dissertaties is het uitgegroeid tot dé plek van de TU Delft waar de output van de universiteit getoond wordt voor de wereld: dissertaties, scripties, boeken, redevoeringen, video-lectures, beeldmateriaal, educatief materiaal. In die tien jaar is veel veranderd. Open Access werd van een verheven ideaal een business model voor uitgevers en de inhoud van Open Access werd verbreed tot Open Science waarbij leermiddelen, open data en software onderdeel werden van een groter geheel.

Deze laatste paar weken van 2014 blikken we in 5 delen terug op deze ontwikkelingen.

In deel 4: Een bredere scope

Uitbouw en groei 2009-2014

In de loop van de jaren werd de scope van het fenomeen repository steeds breder. Meerdere soorten van output, zoals studentenwerk, werden gepresenteerd, voor de TU Delft zelf en voor externe kennispartners. Ook werden er thematische ontwikkeld. De objecten en beschrijvingen TU Delft Repositories groeiden hierdoor sterk tot meer dan 100.000 beschrijvingen.

Subject Repositories

Er werden verschillende subject-repositories gebouwd in opdracht van de klanten. De repository  Hydraulic Engineering werd opgezet in nauwe samenwerking met de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.  Hierdoor werden duizenden rapporten van Deltares en Rijkswaterstaat en andere kennispartners ontsloten op een thematisch portal.  Voor de faculteit L&R werden waardevolle rapporten uit de luchtvaartgeschiedenis gepresenteerd, waaronder die van de NLR.

Zandgolf Vlieland 1990

Externe repositories

Ook bedrijven en externe kennisinstellingen klopten aan bij TU Delft Repository voor advies en presentatiemogelijkheden van hun wetenschappelijke output in het publieke domein.  Op deze wijze werden rapporten en artikelen van Philips Research, IHE-Unesco, WODC en TNO gepresenteerd in een repositorie-structuur die werden beheerd door TU Delft Library. Al deze  repositories  zijn ook opgenomen in de landelijke NARCIS-infrastructuur.

Studentenscripties

Studentenscripties maken sinds 2008 deel uit van de inhoud TU Delft Repository na een succesvolle pilot bij de Faculteit Bouwkunde.  Voor studenten is het belangrijk om het werk van medestudenten te kunnen zien als inspiratiebron voor de toekomstige studie. Online scripties  zijn voor studenten een prima aanvulling op het CV en een goed referentiekader voor toekomstige werkgevers. Na een langzame start maken  steeds meer faculteiten gebruik van deze dienstverlening van de Library. April 2014 werd de 10.000e studentenscriptie online gezet.

Kees Moerman (rechts) overhandigde namens TU Delft Library in aanwezigheid van haar mentoren Huib de Ridder en Anton Jellema een Bluetooth horloge waarmee zij altijd in contact met haar telefoon of tablet staat.

Beeldbank

Onderdeel van de repository infrastrucuur is de TU Delft Beeldbank voor het online bewaren en delen van multimedia materiaal van de TU Delft. Deze collectie omvat 33.000 digitale foto’s, afbeeldingen, audio- en videobestanden die een relatie hebben met de TU Delft. De beeldbank bevat zowel recent als historisch materiaal.

Repository nieuwe stijl: koloniale architectuur

In de periode 2011-2014 werd gewerkt aan een nieuw soort repository. Op verzoek van de leerstoel Architectuur & Stedenbouw Geschiedenis van de faculteit Architectuur is een repository gebouwd die kan fungeren als een onderzoeksomgeving voor Europese architectuur en stedenbouw die in Europese koloniën werd gerealiseerd tussen 1850 en 1970. De repository biedt online toegang  tot een breed scala gedigitaliseerd bronmateriaal: tekstdocumenten, foto’s films, kaarten en archieven.

Daarnaast bevat de repository informatie over architecten, projecten (gebouwen en stedenbouwkundige plannen) en over de organisaties waar de architecten gestudeerd en/of gewerkt hebben. Onderling is het materiaal verbonden door middel van semantische technieken. De inhoud van de repository wordt door koppelingen met andere linked open data bronnen (Geonames, Arts & Architecture Thesaurus) verrijkt. Zo zal een gebruiker die zoekt op de term “Batavia” ook alle gebouwen vinden die in Jakarta zijn gebouwd.