Door Just de Leeuwe

TU Delft Repository bestaat 10 jaar. Van het publiceren van enkele digitale dissertaties is het uitgegroeid tot dé plek van de TU Delft waar de output van de universiteit getoond wordt voor de wereld: dissertaties, scripties, boeken, redevoeringen, video-lectures, beeldmateriaal, educatief materiaal. In die tien jaar is veel veranderd. Open Access werd van een verheven ideaal een business model voor uitgevers en de inhoud van Open Access werd verbreed tot Open Science waarbij leermiddelen, open data en software onderdeel werden van een groter geheel.

Deze laatste paar weken van 2014 blikken we in 5 delen terug op deze ontwikkelingen.

In deel 2: Schaalvergroting met DARE

DARE

Als welkome schaalvergroting op de online Delftse dissertaties werd in deze periode het programma Digital Academic (DARE) aangekondigd.

Dit nationale programma zou van 2003 tot 2006 doorlopen en werd ontwikkeld op initiatief van de gezamenlijke Nederlandse universiteiten met als doel om de onderzoeksresultaten digitaal beter toegankelijk te maken. Ook de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek sloten zich bij dit unieke samenwerkingsproject aan.  SURF foundation nam de coördinatie van het programma voor haar rekening, de resultaten werden gedeeld in DAREnet (later omgedoopt in  NARCIS, het wetenschapsplatform van de KNAW). DARE was destijds revolutionair vanwege de gezamenlijke landelijke repository infrastructuur  die publicaties digitaal vastlegde toegankelijk maakte en bewaarde, door een overeenkomst met het e-depot van de KB.

Frits van Oostrom lanceert Keur der Wetenschap/ Foto: Theo Koeten Photography

KNAW voorzitter Frits van Oostrom lanceerde op 10 mei 2005 Keur der wetenschap/Cream of Science Hierin werd het oeuvre van vooraanstaande wetenschappers, waaronder Spinoza-winnaars, zo veel als mogelijk full-tekst toegankelijk gemaakt. Het grote voordeel van DARE was dat de partners een gemeenschappelijke taal gingen afspreken rondom metadata (Dublin Core), definities van wetenschappelijke content en omgang met auteursrechten. Gemakkelijk ging het niet, vanwege de cultuurverschillen, maar het werd een unieke samenwerking, die wereldwijd veel aandacht kreeg. Januari 2007 werd de feestelijke mijlpaal van 100.000 full tekst publicaties in NARCIS gevierd in de beurs van Berlage.1

1 November 2014 zijn er op NARCIS 390.000 Open Access publicaties te vinden, Wageningen is de grootse universiteit als het gaat om Open Access in full tekst, TU Delft staat op nummer 2.