Door Just de Leeuwe

TU Delft Repository bestaat 10 jaar. Van het publiceren van enkele digitale dissertaties is het uitgegroeid tot dé plek van de TU Delft waar de output van de universiteit getoond wordt voor de wereld: dissertaties, scripties, boeken, redevoeringen, video-lectures, beeldmateriaal, educatief materiaal. In die tien jaar is veel veranderd. Open Access werd van een verheven ideaal een business model voor uitgevers en de inhoud van Open Access werd verbreed tot Open Science waarbij leermiddelen, open data en software onderdeel werden van een groter geheel.

Deze laatste paar weken van 2014 blikken we in 5 delen terug op deze ontwikkelingen.

In deel 1: Een terugblik op de start in ‘Dissertaties online’.

Dissertaties online

In 2003 werden de eerste voorzichtige stapjes gezet in wat later de Delftse zijn gaan heten door een aantal dissertaties online te zetten in een daarvoor ontworpen database.

In dat jaar ook zag in het Zweedse Lund de Directory of Open Access Journals (DOAJ) het licht met een bescheiden start van 300 titels. De intrede vanuit de TU Delft Library in de wereld van Open Access was deels pragmatisch en enigszins  a-typisch omdat  open access in die dagen synoniem was met  peer reviewed tijdschriftartikelen.

Al jaren aanhoudende toegangsproblemen rondom dissertaties stonden aan de wieg om de bestaande papieren informatiestructuren open te breken en kennis te gaan delen met de kennispartners.  Dissertaties werden  in die dagen nog voor een groot gedeelte uitgegeven door Delft University Press, een uitgeverij die van 1946 tot 2005 onderdeel was van de TU Delft en onder verschillende namen opereerde als boek- en tijdschriftuitgever.1 De disseminatie van dissertaties was een intensieve en kostbare ruilhandel tussen bevriende academische bibliotheken en de KB.

Interface portal online dissertaties TU Delft, 2003

1 In 2005 werd de DUP door IOS Press uit Amsterdam overgenomen maar heeft de imprint DUP behouden.