TU Delft Library is de tweede universiteitsbibliotheek in Nederland die gebruik gaat maken van de WorldShare Management Services.

Persbericht – Delft, Leiden 28 oktober 2014 – TU Delft Library, de bibliotheek van de Technische Universiteit Delft kiest voor als leverancier van clouddiensten voor discovery en bibliotheekbeheer. Deze keuze is via een Europese aanbesteding tot stand gekomen.

Discovery Services

WorldCat Discovery Services wordt de nieuwe zoekomgeving voor studenten en onderzoekers van de TU Delft. Met WorldShare Management Services krijgt de TU Delft Library een uitgebreide en efficiënte werkomgeving voor het beheer van digitale en fysieke publicaties, inclusief het beheer van toegangslicenties op e-journals en e-books. De mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van publicaties aan eindgebruikers worden eveneens verbeterd.

“In een mondiale omgeving als de onze zijn snelle toegang en het delen van kennis cruciaal,” zegt Wilma van Wezenbeek, directeur van de TU Delft Library. “Wij vinden dat je succesvoller wordt als je kennis van anderen gebruikt en eigen kennis deelt. De clouddiensten van OCLC zullen ons daarbij zeker ondersteunen. Belangrijk is ook dat we meer mogelijkheden voor innovatie van onze dienstverlening gaan krijgen. De keuze voor OCLC biedt uitstekende mogelijkheden om samen te werken met andere bibliotheken. We werken in Nederland al samen met OCLC, de andere universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek aan een gezamenlijke informatie infrastructuur op basis van het WorldShare Platform. Maar we verheugen ons zeker ook op de samenwerking in de wereldwijde OCLC community.”

“OCLC is erg gelukkig met de keuze van TU Delft Library voor de nieuwe WorldShare Management Services”, zegt Eric van Lubeek “Met deze keuze zal de TU Delft Library haar werkprocessen aanzienlijk kunnen vereenvoudigen, het aantal te beheren applicaties verminderen en beter kunnen aansluiten op gerelateerde bedrijfsprocessen en – systemen. Het beheer in de cloud en het gebruik van nieuwe API-technologie leiden tot een hogere efficiency en structureel lagere kosten voor systeemonderhoud, functioneel beheer en investeringen in hardware. Met WorldCat Discovery Service zal de TU Delft Library uitstekend in staat zijn alle gebruikersgroepen meerwaarde te bieden en te blijven innoveren”.

Over  OCLC

Als organisatie zonder winstoogmerk levert OCLC diensten en voert onderzoek uit ten behoeve van bibliotheken, documentatiecentra van overheid en zorgsector, musea, archieven en andere culturele instellingen: geautomatiseerd catalogiseren, interbibliothecair lenen, elektronische content, conserveren, bibliotheekbeheer (lokaal, gehost of in de cloud) en online activiteiten. WorldCat, de rijkste bibliografische , het WorldShare-pakket en de Nederlandse gemeenschappelijke informatie-infrastructuur vormen de kern daarvan. OCLC is een samenwerkingsverband van lidbibliotheken, sinds 1967 bestuurd door en actief dankzij deze bibliotheken. Het publieke doel is de toegang te verbeteren tot de informatie die zij bieden en manieren te vinden om door samenwerking kosten te beperken.

Over TU Delft Library

TU Delft Library heeft de taak om technisch-wetenschappelijke kennis en informatie toegankelijk te maken en te conserveren. Zowel bij het collectioneren als bij het ontwikkelen van nieuwe diensten, staan de wensen van de klanten centraal. Omdat de collectie groot en divers is, wordt continue gewerkt aan optimalisering van onze zoekingangen, zodat klanten makkelijker hun weg vinden.

TU Delft Library is meer dan alleen boeken en toegang tot digitale publicaties. Zij richt zich op de ondersteuning van zowel het onderzoeks- als het onderwijsproces. Zo werkt de Library onder meer aan het eenvoudig bruikbaar maken van waardevolle data, faciliteert zij het creëren en publiceren van wetenschappelijk output van de universiteit, en biedt ze een plek voor inspiratie en creatie.

TU Delft Library vindt het belangrijk dat de in de TU Delft gegenereerde kennis wordt gedeeld, ook in dienst van de maatschappij. TU Delft Library zet zich dan ook actief in om informatie waar mogelijk wereldwijd vrij toegankelijk te maken.