Door Just de Leeuwe

Van 20 tot en met 26 oktober was het voor de 8e maal wereldwijd Open Access Week. Daarom organiseerden we op donderdag 23 oktober een Open Access in de TU Delft Library.

Ruim 40 gasten waren afgekomen op  line-up van sprekers  die dit jaar volledig afkomstig waren uit de TU Delft. Uit eigen ervaring vertelden researchers en Librarymedewerkers van de afdeling research support over hun bevindingen met Open Access. Dagvoorzitter Caspar Chorus deed de aftrap in de rol als editor bij het Open Access Journal (EJTIR). De inleidende tekst ‘Why not open access?’  zette meteen de toon.

In 2014, no-one would invent ‘closed access’ publishing or data’ was een andere treffende samenvatting van het huidige krachtenveld rondom wetenschappelijk uitgeven. Ondergetekende deed hierna verslag van Open Access en de belangen van de verschillende stakeholders.  De rol van de bibliotheek verlegt zich naar het efficiënt managen van de publicatiekosten van de universiteit  en de kwaliteitsbewaking van Open Access. Joe Allen Pascoe, promovendus bij L&R, maakte op treffende wijze het belang van Open Data duidelijk voor zijn eigen onderzoek en benadrukte het belang van internationale samenwerking. Nima Tolou, editor bij Mechanical Sciences, bracht naar voren dat het stichten van een Open Access tijdschrift een aantal jaren geleden uitstekend bevallen was. Na een korte tijd is de Impact Factor van zijn journal reeds 1.7. en is er veel waardering voor initiatief uit zijn research community. Net als bij EJTIR is een solide en duurzaam business model een van de punten om verder aan te werken.

Na de koffiepauze werd er via Skype verbinding gelegd met Indonesië waar Pauline van Roosmalen, tot voor kort verbonden aan de Faculteit Bouwkunde, haar platform rondom Colonial Architecture op inspirerende manier over het voetlicht bracht. Open access, samenwerking met internationale partners  en auteursrechten waren belangrijke pijlers van haar verhaal. Paul Suijker van de Library sloot hier naadloos op aan door dieper in te gaan op het relatiemodel in deze repository, die allerlei soorten van informatie als architecten, gebouwen, locaties en opleidingcentra , publicaties met elkaar verbindt. Het symposium werd afgesloten met een presentatie van Frank van der Hoeven, director of research bij de Fac. Bouwkunde die op geïnspireerde manier liet zien dat het zelf uitgeven met OJS en OMS betaalbare en kwalitatief hoogwaardige publicaties oplevert.

De presentaties van het Open Access Symposium vind je terug in de Repository.

Just de Leeuwe

Van links naar rechts: N. Tolou, C. Chorus en F. van der Hoeven

Presentatie F. van der Hoeven