door Just de Leeuwe

 

Open Access is een sterk groeiend business model in de wetenschappelijke uitgeefwereld en dat is  een verheugende ontwikkeling.  Zoals bij elk succesvol product op de markt komen er dan allerlei mensen in beweging die hier graag een graantje van meepikken. Sommige uitgevers zijn oprecht in hun bedoelingen om Open Access tot een succes te maken en hebben voldoende ethisch besef om hier verantwoord mee om te gaan maar er is  een groeiend aanbod van obscure “uitgevers” die een schimmige bedrijfsvoering voeren. Zij zijn  voornamelijk uit op snel winstbejag. ‘Predatory’  Scholary Open Access uitgevers worden ze wel genoemd,  als roofdieren die jagen op hun prooi.

Deze uitgevers kennen vaak agressieve acquisitie manieren zoals spamming.  Ze doen een beroep op de ijdelheid van de mens (vanity presses) omdat ze vrijwel elke paper of monografie als waardevol beschouwen en dit werk uitgeven tegen een relatieve lage auteursbijdrage. Het is verleidelijk om hier op in te gaan maar wees je bewust  als (beginnend) onderzoeker dat er geen of nauwelijks peer review is georganiseerd, geen indexering plaatsvindt in belangrijke databases en er ook nauwelijks citaties zullen plaatsvinden.  Velen uitgevers zullen een vluchtig bestaan kennen waardoor veel publicaties ook geen duurzaam bestaan zullen kennen en na verloop van tijd simpelweg verdwijnen.

Er zijn lijsten beschikbaar die dergelijke uitgevers op een rijtje zetten waar je veel voordeel van kunt hebben!