Op donderdag 13 september is onder leiding van Karel Luyben gesproken met vertegenwoordigers uit verschillende hoeken van de TU Delft, met het doel om het gestolen beeld van Prometheus te vervangen door een virtuele reconstructie!

Eerder al schreef TU Delft een prijsvraag uit voor het vervangen van Prometheus door een nieuw beeld. Willem de Jager won die prijsvraag met een ontwerp dat bestaat uit een grote plaat cortenstaal waar het silhouet van Prometheus uit is weggelaten, “De leegte die het achterliet”. Dit beeld wordt binnenkort gemaakt en zal begin volgend jaar worden onthuld.
Naast dit nieuwe beeld van Prometheus wilde Luyben echter ook een virtuele, zo exact mogelijke kopie van het oorspronkelijke beeld.  Hier ligt een mooie ingenieursuitdaging: zijn we als TU Delft in staat om op basis van oude, of recente foto’s van het beeld een nieuwe Prometheus te maken?

Emiel Hendriks, (EWI), Zjenja Doubrovski (IO), Ben Gorter (CiTG) en Erwin van Asbeck – die dit idee heeft aangebracht (Science Centre Delft) – staken ten kantore van Luyben de koppen bij elkaar om af te stemmen of dit binnen redelijke grenzen een haalbaar project zou kunnen zijn.

Uiteindelijk werd besloten om van een bij het KIVI aanwezige remake van het Prometheusbeeld, dat helaas geen exacte kopie is, een 3D laserscan te maken. Dit levert een ruwe virtuele vorm. Van datzelfde beeld wordt een 360graden foto gemaakt met 72 foto’s waarvan een filmpje gemaakt kan worden. Studenten van Doubrovski (Product Engineering) gaan hiermee aan de slag om dit tot een virtueel model om te vormen.

Een echt fraaie en goed lijkende kopie kan echter alleen gemaakt worden op basis van bestaande foto’ s van het verloren gegane beeld. Deze foto’s moeten eveneens worden samengevoegd tot virtueel beeld, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De foto’s zullen uiteindelijk ook dienen om de juiste textuur en details aan te brengen. Ook deze tweede methode wordt door studenten van Doubrovski opgepakt.

Om een goed resultaat te kunnen bereiken is een zo groot mogelijke hoeveelheid goede foto’s van Prometheus nodig. Die (liefst digitale) foto’s worden dan softwarematig rechtgezet, perspectivisch aangepast, op schaal gebracht enzovoort, zodat ze gezamenlijk alle kanten van Prometheus kunnen belichten.

Oproep!

Heb je min of meer recentelijk een foto  van het standbeeld gemaakt, mail deze dan naar prometheus@nieuwemeestersdelft.nl.

Het in het e-mailadres genoemde projectbureau Nieuwe Meesters Delft is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Delft en TU Delft over de ontwikkeling en toepassing van ICT op Erfgoed gerelateerde onderwerpen. Het bureau makelt, schakelt en verleent hand- en spandiensten, ook voor de nieuwe Virtuele Prometheus.

Meer informatie?

Overige betrokkenen