Van 22 oktober t/m 10 november vindt er in het een trial plaats met eXtra eXtra Lange openingstijden. Manager Library Customer Services van TU Delft Library Kees Schouten heeft deze trial geïnitieerd. Hieronder een kort interview met hem:

  • Waarom heb je deze trial op poten gezet?

Sinds de opening van het Library Learning Centre in november 2010 zien we de bezoekersaantallen over de hele linie stijgen. In gesprekken met de studentenraad het afgelopen jaar waren de ook steeds aan de orde. Vooral tijdens tentamenperiodes wordt de Library als erg vol ervaren, ruimere openingstijden zou ook tot wat meer spreiding van het bezoek kunnen leiden. Van 8u tot 2u open doordeweeks tijdens de tentamenperiode is hun wens en uiteraard willen wij graag aan die wens van onze studenten tegemoet komen.

  • Wat is het doel van deze trial? Wat wil je achteraf weten?

In de ontwikkeling naar het Library Learning Centre is er veel gesproken over de –vanuit de klant bekeken– ideale situatie van 24 uur per dag 7 dagen per week openstelling van onze publieke ruimte. We willen “the place to be” op de campus zijn, een plek om te studeren, samen te werken, gezien te worden maar ook om workshops te volgen, werkcolleges te houden of om creatieve strategiesessies te organiseren. ‘S avonds willen we ook graag een huiskamer zijn voor onze internationale studenten.

Onderzoek bij de universiteitsbibliotheek Uithof in Utrecht en drie experimenten in Utrecht , Groningen en Amsterdam hebben uitgewezen dat 24/7 open in Nederland vooralsnog geen reële optie is. Wel was ook daar de conclusie dat openstelling tot 2 uur ’s nachts wenselijk zou zijn.  De gebruikers daar waren erg enthousiast en je zag naast een netto stijging van het bezoek ook een betere spreiding over de dag, vooral een duidelijke stijging in de avonduren. Wat ik wil weten is of dit in Delft ook het geval zal zijn.

  • Langer open tijdens recessie en bezuinigingen. Kan dat wel?

Nee, dat kan niet zomaar. De kosten van deze pilot kunnen we nog wel voor onze rekening nemen, maar de extra kosten die een eventuele structurele verruiming van de openingstijden met zich mee zullen brengen kunnen wij niet zelf dragen. Wij zullen dus met een goed verhaal richting CvB moeten komen en er wordt op dit moment een aantal scenario’s doorberekend, maar een succesvolle pilot zal allicht kunnen helpen.

  • Stel dat geld of andere restricties geen rol zouden spelen, hoe zou jouw ideale Library Learning Centre eruit zien?

Wat mij betreft is dat simpel: The TU Delft Library is Open!