Voor een wetenschapper  is van groot belang. Het maakt zijn/ haar onderzoek zichtbaar en meetbaar voor de gehele wereld.

Sinds het begin van deze eeuw is er een wereldwijde  “Open Access beweging”  actief die met de slogan “Bring back to science what comes from science” wil bewerkstelligen dat het onderzoek ook echt zichtbaar wordt voor de gehele wereld. Tot nu toe hielden de uitgevers van on-line gepubliceerde  wetenschappelijke informatie via licenties vaak tegen dat materiaal buiten de universiteitscampussen (waarvoor universiteitsbibliotheken overigens  miljoenen betalen) zichtbaar zou worden.

 

TU Delft en OA

In 2004 heeft de TU Delft zich aangesloten bij de Open Access beweging door het onderteken van “The Berlin Declaration”. Hiermee geeft de universiteit aan dat ze Open Access erg belangrijk vindt.
Aan TU Delft Library is gevraagd om het publiceren in Open Access zoveel mogelijk te bevorderen.

Veel  informatie over Open Access is te vinden op onze website.

Waarom OA?

Auteurs (in spe) vragen  dikwijls wat nu het belang is van Open Access en vooral wat het voor hunzelf  aan meerwaarde kan bieden. Er zijn argumenten te geven die belangrijk zijn voor de TU als geheel en argumenten die belangrijk zijn voor de wetenschapper zelf.

Algemene argumenten:

•    is een belangrijke stroming die wereldwijd wordt ondersteund en gebaseerd is op een rechtvaardigheidsprincipe: van onderzoek dat met gemeenschapsgeld is gefinancierd moeten de resultaten ook inzichtelijk zijn voor die gehele gemeenschap.
•    Subsidieverstrekkers (waaronder het NWO) stellen steeds meer de eis dat onderzoek dat met hun ondersteuning tot stand is gekomen verplicht OA wordt gepubliceerd.

TU Delft argument:

•    Het vergroot de zichtbaarheid van TU Delft in de wereld.

Argumenten voor de wetenschapper zelf:

•    Het vergroot vaak de zichtbaarheid van de auteur en kan (zeker in de vorm van “”, dus bijv. met de mogelijkheid om door te linken naar bijbehorende ) leiden tot een verhoging van de .

Voorbeeld

Een voorbeeld van een succesvolle transformatie van papieren tijdschrift naar een online OA journal is vindbaar bij de faculteit CiTG.
Het tijdschrift Hess (chief editor Hubert Savenije) is in citatiescore gestegen van 1.2 naar bijna 2.5 na het transformeren van zijn tijdschrift in een Open Access Tijdschrift. Lees meer hierover op de homepage.

Niet alleen artikelen en boeken kunnen OA worden gepubliceerd, maar ook Conference Proceedings, Beeldmateriaal en onderzoeksdata.
Over de onderzoeksdata die we als TU Delft Library van een Doi (digital object identifier) voorzien, opslaan en archiveren in het 3TU.Datacentrum volgende keer meer….

Open Access week 2011

Van 24 tot 28 oktober vindt de internationale Open Access week plaats. Ook in Delft gaan we daar veel aandacht aan schenken tijdens de 2 Open Access weken. In kader van deze weken geven TU Delft Library en TU Delft wetenschappers en docenten uitgebreid de gelegenheid om zich te verdiepen in wat Open Access voor hen kan betekenen. Meer info over het programma.

Tekst: Anke Versteeg