Volgens de formule ‘Dichter bij Studenten’ wordt vanuit de TU Delft Library bijna maandelijks een ontmoeting georganiseerd tussen de rector en studenten. Lees hoe Marion Vredeling in het Plateelkasteel ofwel het Bibliotheekhuis terecht kwam.

Tekst: Marion Vredeling

Tijdens een borrel voor baliemedewerkers kwam ik erachter dat de balie voor een belangrijk deel bemenst wordt door studenten die verrassender wijs in hetzelfde huis wonen; te weten het Plateelkasteel. Omdat ik als projectleider altijd op zoek ben naar geschikte studentenhuizen waar de ontmoetingen plaatsvinden tussen studenten en rector Karel Luyben onder de titel “De ” spitste ik de oren. Niet in de laatste plaats omdat ik als gedetacheerde bij de Library een kans zag om een dergelijke avond een Library-tint te geven.

Na een oriënterend bezoek aan het huis spraken we af dat 19 april de avond zou worden. Omdat er naast goede baliemedewerkers ook goede koks bleken te wonen werden we uitgenodigd voor het avondeten. Karel Luyben is altijd erg blij met de uitnodiging omdat hij houdt van een informele sfeer.

De studenten bereiden de avond altijd grondig voor samen met de projectleider en de rector. Bij aanvang van de avond ligt er een handout met stellingen en wat achtergrondinformatie bij de stellingen. De eigenaar van een stelling leidt deze in en daarna kan de discussie losbarsten. Er is sprake van een drietal verschillende niveaus waarop aan de hand van de stellingen wordt gedebatteerd. Te weten: actualiteit, TU onderwerp en persoonlijke zaken.

Op deze avond variëren de onderwerpen van de eenzame (n.a.v. schietdrama Alphen) tot de samenwerking tussen de 3 TU’s vs. de regionale samenwerking tussen Leiden, Rotterdam en Delft.

Stelling:
De UB moet naast een functie als Learning Centre ook een ontmoetingsplaats voor studenten worden om te ontspannen en te netwerken.
Karel Luyben: ‘De bibliotheek moet geheel virtueel worden’

Voor deze stelling kwam (inmiddels) directeur Wilma van Wezenbeek een toelichting geven en mee discussiëren. In eerste instantie waren studenten met name kritisch gestemd over de extra overlast in de Library. Uitgaande van het idee dat het toch voornamelijk een plek is om te . Het bleek dat de studenten na uitleg van Wilma over het beleid van de bibliotheek en de transformatie naar het LLC beter begrepen wat de achtergronden zijn van de recente veranderingen en extra activiteiten.

Favoriet onderdeel van de avond is inspectie van de kamers. Onze weg banend langs een berg kleding voor algemeen gebruik voor feesten en partijen waren we blij verrast om te ontdekken dat er heuse boekenkasten met studieboeken stonden. Tot onze grote verrassing was er beneden een extra kamer waar een houten bar staat afkomstig uit het voormalige bibliotheekgebouw aan het Schuttersveld. Deze kamer heeft dezelfde functie als de personeelskroeg van de Library en heet net als bij de Library ’t Praethuys.
Wilma was erg enthousiast over de strekking van de avond. De foto, waarbij Karel Luyben letterlijk en figuurlijk op handen werd gedragen, laat zien dat ook deze avond een doorslaand succes was. We organiseren deze avonden maandelijks vanaf 2005, iedere keer is het weer een groot plezier om dit soort avonden te mogen leiden.