Categorie archief: Nieuws

Programma Language Festival

International Potluck – woensdag 1 maart

Het festival zal beginnen met een International Potluck. Hiervoor neemt iedereen een gerecht van hun Language event plaatjeeigen land mee en deelt die met de anderen. Zo kan iedereen eten proeven van elkaar en culturen van over de hele wereld leren kennen.
Wanneer: 1 maart, 19:00
Waar: Oranje Zaal TUD Library

Movie Night – vrijdag 3 maart

Tijdens de Movie Night maken we de UB knus en gaan we een buitenlandse film kijken. Deze keer zullen we een Franse film kijken. Voor de film wordt een kleine workshop Frans van een Franse student. Daarna kan je wat je geleerd hebt meteen oefenen door het kijken van de film. Natuurlijk is er ook Engelse ondertiteling zodat iedereen van de film kan genieten.
Wanneer: 3 maart, 20:30
Waar: Blauwe zaal in TUD Library

Guest lecture – maandag 6 maart

“Language as a system in the Human Mind” door Pieter Seuren

Taal is iets dat we elke dag gebruiken, maar hoe werkt het eigenlijk? In de EU zijn er al meer dan 24 officiële talen en elke van die talen kent zijn eigen regels en uitzonderingen. Taalkunde bestudeert deze verschijnselen en stelt vragen zoals:
Hoe verhoudt taal zich tot de gemeenschap die hem spreekt? Wat is grammatica precies? Is er iets dat alle talen delen? Hoe verwerkt het brein taal?

Emeritus-hoogleraar Pieter Seuren zal een lezing geven waarin hij een introductie zal geven in de taalkunde door deze vragen te bespreken. Vervolgens zal hij de huidige problemen in dit vakgebied uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden.
Wanneer: 6 maart, 20:00
Waar: Blauwe zaal in de UB

Dutch Speaking Night – dinsdag 7 maart

Ga je binnenkort naar het buitenland en wil je de taal alvast leren? Of wil je meer te weten komen over het land waar je naar toe gaat? Kom dan naar de Dutch Speaking Night. Op deze avond kan je spreken met studenten van over de hele wereld die hun Nederlands komen oefenen onder het genot van een drankje.
Wanneer: 7 maart, 20:30
Waar: Club Ciccionina

Language Game Night – donderdag 9 maart

Het festival wordt afgesloten met de Language Game Night. Deze avond kun je allerlei talen leren kennen door allerlei spellen te spelen met studenten uit allerlei landen. Dus kom en misschien vindt je wel een nieuwe taal die je wilt leren.
Wanneer: 9 maart, 20:00
Waar: OJV de Koornbeurs, Voldersgracht 1

Update Data Stewardship-project

door Alastair Dunning, a.c.dunning@tudelft.nl

Het Data Stewardship-project van de TU Delft loopt nu vijf maanden. We hebben de gelegenheid gehad om een conceptbeleidskader vast te stellen en een aantal gesprekken te voeren met onderzoekers op de hele campus.

Door contacten met faculteitssecretarissen hebben we kunnen constateren hoe de faculteiten met het beleidskader omgaan.

Enkele belangrijke bevindingen uit de gesprekken tot nu toe:

1. Er is brede steun voor het concept van Data Stewardship voor de ondersteuning van goed beheer van onderzoeksdata.

2. Het kost veel tijd om data te lokaliseren en te documenteren alvorens ze bij een archief te deponeren, en dit staat efficiënt delen van data vaak in de weg.

3. Er zijn grote verschillen tussen de acht faculteiten van de TU Delft wat betreft hun wens om op kortere of langere termijn nieuwe praktijken voor datamanagement in te voeren; sommige zien directe voordelen, andere hebben meer tijd nodig om de houding van de onderzoekers te peilen.

4. Verplichte training of andere vereisten worden vaak wantrouwig bekeken, al is er minder weerstand wanneer hiervoor een mandaat is van een financier.

5. Goede software is voor sommige onderzoeksgroepen even belangrijk als hun data. Voor andere groepen hebben tools om data tijdens een project te beheren meer prioriteit dan archivering op lange termijn.

6. Wanneer promovendi klaar zijn met hun promotietraject, vertrekken ze vaak zonder hun data of software vanaf hun laptop te exporteren.

7. Niet iedereen begrijpt de grotere context van de vereisten van de EU en het NWO voor datamanagementplannen.

Op grond van deze bevindingen is de volgende stap in het project het zoeken naar financiering voor de integratie van data stewards in alle faculteiten. De bedoeling is dat data stewards het proces van databeheer zullen faciliteren, dat ze data opschonen en documenteren en dat ze binnen de faculteiten voor diverse onderwerpen specifieke ondersteuning zullen bieden.

Hiervoor komen als eerste de faculteiten aan de beurt die al duidelijk geformuleerde vereisten hebben, te weten Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR).

De stewards zullen een expertisenetwerk voor de hele universiteit vormen, dat wordt gecoördineerd door het 4TU.Centre for Research Data. Op die manier kan kennis worden gedeeld en potentiële synergie worden aangeboord.