Hoe duurzaam is je kledingkast…

Als het aan Natascha van der Velden ligt, wordt dat dé vraag van 2017.
Zij promoveerde als eerste in Nederland op duurzame mode. Haar proefschrift Making Fashion Sustainable leest als een thriller, waarbij je zelf ook een van de daders bent.

Iedereen weet het: de kledingindustrie is wereldvervuiler nummer twee. Met de olie-industrie aan top. En dat zegt wat.
Het is algemeen bekend: de keten houdt van oneerlijke handel. Het antwoord van de bewuste koper van te goedkope kleding: ‘Ik ben geen dief van mijn eigen portemonnee!’ Onbewust ben je dat wel, na een paar keer wassen of dragen laten naden los. Naald en draad voor het verstelwerk krijg je er niet bij.
Over verspilling zwijgen we. Een miskoop draag je immers niet.

Waar begint duurzame mode? Bij de makers of de dragers? Als het aan de promovenda ligt, begint het bij jou! Hoe? Heel simpel. Op pagina 8 van haar proefschrift vind je een checklist die je kunt gebruiken bij aankoop van je volgende kledingstuk:
• de keus van materialen, de productieketen en de fabricagemethode;
• eerlijke betaling aan alle werkers binnen de keten;
• consumentengedrag (aankoop, (her)gebruik, reinigen en weggooien), afvalverwerking en recycling;
• communicatie over duurzame en niet-duurzame kleding.

De afgelopen jaren waren dit de onderzoekspunten die Natascha in haar betoog met heldere argumenten onderbouwd. Op de tentoonstelling Rhapsody of Ideas for Sustainable Fashion zie je haar toekomstvisie, ook gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Aan de droogmolen hangen haar eigen ontwerpen en kledingstukken die verduurzaamd zijn. Voor een aanstaande bruid veranderde ze een cocktailjurk in een ludieke trouwjurk. Van het een het ander maken. Dat is duurzaam. Ook knippert de promovenda niet met haar ogen als ze vertelt over kleding gemaakt van algen en mos. En ze lacht bij het bordje ‘Bodyfur’. De mens gekleed in een vachtje van bont. Ik zie het al voor me: de hond en zijn baasje in dezelfde outfit!

Duurzame mode begint bij jou: dat wordt echt 2017!

Jet Manrho

Rhapsody of Ideas for Sustainable Fashion
Expositie in de bibliotheek van de TU Delft
Te zien t/m 3 februari 2017

image of sustainable clothes
Tentoonstelling Making Fashion Sustainable

Makers trouwoutfit
Natascha van der Velden: van cocktailjurk naar bruidsjurk met sluier
Armeni Tovmasjan: herontwerp tweedehandsjasje en omslagdoek
Hendriekje van Houweninge: bruidsbloemen van papier

Making Fashion Sustainable is te downloaden.

 

Update Data Stewardship-project

door Alastair Dunning, a.c.dunning@tudelft.nl

Het Data Stewardship-project van de TU Delft loopt nu vijf maanden. We hebben de gelegenheid gehad om een conceptbeleidskader vast te stellen en een aantal gesprekken te voeren met onderzoekers op de hele campus.

Door contacten met faculteitssecretarissen hebben we kunnen constateren hoe de faculteiten met het beleidskader omgaan.

Enkele belangrijke bevindingen uit de gesprekken tot nu toe:

1. Er is brede steun voor het concept van Data Stewardship voor de ondersteuning van goed beheer van onderzoeksdata.

2. Het kost veel tijd om data te lokaliseren en te documenteren alvorens ze bij een archief te deponeren, en dit staat efficiënt delen van data vaak in de weg.

3. Er zijn grote verschillen tussen de acht faculteiten van de TU Delft wat betreft hun wens om op kortere of langere termijn nieuwe praktijken voor datamanagement in te voeren; sommige zien directe voordelen, andere hebben meer tijd nodig om de houding van de onderzoekers te peilen.

4. Verplichte training of andere vereisten worden vaak wantrouwig bekeken, al is er minder weerstand wanneer hiervoor een mandaat is van een financier.

5. Goede software is voor sommige onderzoeksgroepen even belangrijk als hun data. Voor andere groepen hebben tools om data tijdens een project te beheren meer prioriteit dan archivering op lange termijn.

6. Wanneer promovendi klaar zijn met hun promotietraject, vertrekken ze vaak zonder hun data of software vanaf hun laptop te exporteren.

7. Niet iedereen begrijpt de grotere context van de vereisten van de EU en het NWO voor datamanagementplannen.

Op grond van deze bevindingen is de volgende stap in het project het zoeken naar financiering voor de integratie van data stewards in alle faculteiten. De bedoeling is dat data stewards het proces van databeheer zullen faciliteren, dat ze data opschonen en documenteren en dat ze binnen de faculteiten voor diverse onderwerpen specifieke ondersteuning zullen bieden.

Hiervoor komen als eerste de faculteiten aan de beurt die al duidelijk geformuleerde vereisten hebben, te weten Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR).

De stewards zullen een expertisenetwerk voor de hele universiteit vormen, dat wordt gecoördineerd door het 4TU.Centre for Research Data. Op die manier kan kennis worden gedeeld en potentiële synergie worden aangeboord.