Islamitische architectuur en tuinen

Enige tijd geleden kreeg onze bibliotheek een boek aangeboden over Ottomaanse architectuur. Deze facsimile werd oorspronkelijk in 1873 gepubliceerd naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in Wenen.  De schenking was aanleiding om een kleine tentoonstelling te maken in de vitrine van de Bouwkundebibliotheek over Islamitische architectuur en tuinen. Boeken met dezelfde onderwerpen zijn nu ook te bewonderen op de digitale boekenplank.

 

 

Library vertegenwoordigd op Alumnidag TU Delft, 8 oktober 2012

Welcome to the Library

Na een try-out vorig jaar hebben wij, Marina Lebedeva en Anke Versteeg, besloten dat het een goed idee is om ons jaarlijks te presenteren op de alumnidag. Ondersteund bij het regelen en inrichten van een plaatsje in de aula door Annette Heijn en later op de avond spontaan aangevuld met de aanwezigheid van Library directrice Wilma van Wezenbeek, hebben we heel wat alumni te woord gestaan. Onze kleine presentjes (boekenlegger en pen) waren zeer geliefd. De corporate brochure werd goed bekeken en interessant gevonden.

In de gesprekken wezen we de mensen op het voordeel op een bibliotheekpas voor alumni. En verder nodigden we mensen uit om de TU Delft Library te blijven bezoeken (LLC for a lifetime stay!) We vroegen onze bezoekers hun visitekaartje in te leveren (om op die manier contact met ze te kunnen blijven houden) en beloofden dat we één kaartje eruit zouden trekken om deze persoon samen met zijn afdeling of bedrijf een middag uit te nodigen om onze gast te zijn.
Het winnende bedrijf: Strategic NBD&Ventures, Guido Delver http://www.primevision.com/
Gepensioneerde Alumnus:  Ward@BM2.n

 

De volgende foto-impressie geeft de sfeer van de avond weer.

Terugblik op het gehele event: Celebrating the past, connecting to the future

Tentoonstelling De Technische Hogeschool Delft in WO II – deel 5

Van 22 november tot 2 januari presenteert TU Delft Library een tentoonstelling over het persoonlijke dilemma waar de Delftse studenten zich gedurende WO II in het jaar 1943 voor geplaatst zagen: de loyaliteitsverklaring. Er is een unieke film te zien bij de tentoonstelling maar ook online via deze link: Loyaliteit in verdrukking. Drie Delftse studenten in de Tweede Wereldoorlog from Onno Sinke

Foto’s van de tentoonstelling: Flickr

Over dit onderwerp schreef historicus dr. Onno Sinke het boek  ‘ Loyaliteit in verdrukking. De Technische Hogeschool Delft tijdens de bezetting ‘. De volgende passage is afkomstig uit dit boek (onder meer te bestellen via de website van uitgeverij Boom). 

Nasleep – mei 1945 en verder

Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd. De oorlog eiste de levens van 180 Delftse studenten, docenten en recent afgestudeerden. Na de bevrijding duurde het nog maanden voordat de Technische Hogeschool werd heropend. Gas en elektriciteit waren de eerste tijd niet leverbaar.

Veel gebouwen van de hogeschool waren geplunderd door de Duitsers en na de bevrijding in gebruik genomen door geallieerde troepen en Nederlandse instanties. Maar het was toch vooral de ‘zuivering’ die de hogeschool stillegde en de gemoederen bezighield. Net als aan de andere hogescholen en universiteiten werden commissies gevormd om de houding van de docenten en studenten tijdens de oorlog te beoordelen.

Degenen die zich hadden misdragen in de ogen van de commissies werden voor bepaalde tijd uitgesloten van de hogeschool of, in het geval van het personeel, ontslagen. In september 1945 begon ondanks alles het eerste naoorlogse studiejaar.

bron: TU Delta p. 22-24 (PDF)

Dank

In zijn nawoord bedankt Onno Sinke in het bijzonder mevrouw M.M.J. von Nordheim-Meyer en de heer E.P. Wellenstein:
“Uit het huis van mevrouw Von Nordheim-Meyer kwam een verrassende hoeveelheid materiaal tevoorschijn: dagboeken, zowel van haarzelf als van haar man, brieven en andere documenten die mij een inkijk gaven inhet studentenleven vlak voor en tijdens de oorlog. De heer Wellenstein heeft zich vanaf het begin van het onderzoek zeer betrokken getoond. Zonder aarzelen gaf hij mij inzage in zijn aantekeningenuit die periode. In onze uitgebreide correspondentie lichtte hij geregeld zaken toe en gaf hij uitgebreid en waardevol commentaar op mijn teksten. In hem vond ik niet alleen een ooggetuige, maar ook een collega die in staat was om zijn eigen geschiedenis te analyseren.”

Von Nordheim
Wellenstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r. Thys Risselada, Onno Sinke en Mom Wellenstein